Đăng ký kênh Youtube

Share Code Bài Viết Liên Quan Cho Blogger

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Bài viết liên quan là danh sách các bài viết có nội dung tương tự hoặc liên quan đến bài viết bạn đang xem, được chia nhỏ theo danh mục, thẻ hoặc tiêu đề bài viết. Bài viết liên quan còn được gọi là Related Post trong tiếng Anh.


Giới thiệu

Như bạn thấy, các bài viết liên quan không chỉ làm cho bài viết của chúng ta đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn mà còn có thể giúp chúng ta điều hướng người dùng tốt hơn và giúp họ dễ dàng tìm thấy các bài viết có cùng nội dung hoặc chủ đề hơn.

Demo code thêm bài viết liên quan cho blogspot

Cách thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger

Bước 2: Ấn vào Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML

Bước 3: Ấn Ctrl + F để hiển thị thanh tìm kiếm ➤ nhập dòng chữ <b:defaultmarkup type='Common'>

Bước 4: Copy toàn bộ đoạn code bên dưới dán vào dưới dòng chữ ở bước 3

<b:includable id='postTextRelated'>
<div class='postRelated' id='postRelated'>
<script>/*<![CDATA[*/ var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href; relatedTitlesNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];}} relatedTitles = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedTitles.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedTitles[r] + '</a></li>'); if (r < relatedTitles.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');} /*]]>*/</script>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:i&lt;1'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' rel='preload'/>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
<b>Bài viết liên quan: </b>
<script>removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels();</script>
</div>
</b:includable>

Phần mình đã tô màu đỏ là có thể thay đổi được, max-result = 3. Số 3 là số dòng post liên quan muốn hiển thị, bạn có thể điều chỉnh nó khi bạn muốn.

Bước 5: Ấn Ctrl + F để hiển thị thanh tìm kiếm ➤ nhập dòng chữ  <data:post.body/> và dán đoạn code bên dưới vào thẻ <data:post.body/>

<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview' data='post' name='postTextRelated'/><script>/*<![CDATA[*/ function insertAfter(tbh,tgt) {var prt = tgt.parentNode; if (prt.lastChild == tgt) {prt.appendChild(tbh);} else {prt.insertBefore(tbh,tgt.nextSibling);}} var tgt = document.getElementById("postBody"); var midAd3 = document.getElementById("postRelated"); var showAd3 = tgt.getElementsByTagName("p"); if (showAd3.length > 0) {insertAfter(midAd3,showAd3[5]);}; /*]]>*/</script>>

(midAd3,showAd3[5] đã được đánh dấu số 5 có nghĩa là bài liên quan sẽ xuất hiện sau đoạn thứ 5 các bạn có thể tự điều chỉnh lại. Nếu các bạn để 50 hoặc cao hơn thì nó sẽ cố định ở cuối bài viết.

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này Chia Sẻ Vip đã chia sẻ cho các bạn code thêm bài viết liên quan cho blogspot. Nếu các bạn có thắc mắc gì hay cần trao đổi thì comment bên dưới nhé! Chúc các bạn thành công.

Post a Comment

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.