Đăng ký kênh Youtube

Tổng Hợp Thẻ Điều Kiện Trong Blogspot Cần Thiết Mới Nhất

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
Tổng hợp thẻ điều kiện trong Blogspot cần thiết mới nhất
Tổng hợp thẻ điều kiện trong Blogspot cần thiết mới nhất

Thẻ điều kiện trong Blogspot một thành phần vô cùng hữu ích cho người dùng. Bạn có thể sử dụng thẻ này để tùy chỉnh hiển thị cho các trang cụ thể như trang chủ, trang tĩnh, trang bài viết, trang lưu trữ, trang chứa url bất kỳ và nhiều trang khác nữa. Nếu sử dụng thẻ điều kiện kết hợp với các ngôn ngữ lập trình web như HTML, CSS và jQuery một cách linh hoạt, bạn có thể tạo ra nhiều tính năng và hiệu ứng độc đáo trên trang web của mình trong nền tảng Blogspot.

Tất cả các thẻ if Blogspot trong phiên bản mới đã được tổng hợp, đây là các thẻ điều kiện được sử dụng trong quá trình thiết kế template, tối ưu hóa Blogspot và cài đặt tiện ích. Các thẻ điều kiện trong phiên bản mới có thiết kế ngắn gọn và chuyên nghiệp hơn so với phiên bản cũ, do đó, các Blogger cũng thường ưa chuộng sử dụng chúng.


Tổng hợp các thẻ điều kiện Blogspot mới nhất

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang chủ (Home)

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang chủ (Home) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang chủ (Home) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang bài viết

<b:if cond='data:view.isPost'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tĩnh (dạng https://www.chiasevip.com/p/lien-he.html)

<b:if cond='data:view.isPage'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tĩnh -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tĩnh -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Index (trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ)

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Index (trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Index (trang chủ, trang nhãn, trang lưu trữ) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang search label (trang tìm kiếm nhãn)

<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang search label (trang tìm kiếm nhãn) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang search label (trang tìm kiếm nhãn) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho 1 nhãn duy nhất

<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "Theme Blogspot"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho 1 nhãn duy nhất -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "Theme Blogspot"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho 1 nhãn duy nhất -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tìm kiếm (Search Page)

<b:if cond='data:view.isSearch'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tìm kiếm (Search Page) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang tìm kiếm (Search Page) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang báo lỗi (Error 404)

<b:if cond='data:view.isError'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang báo lỗi (Error 404) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang báo lỗi (Error 404) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Lưu trữ (Archive Pages)

<b:if cond='data:view.isArchive'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Lưu trữ (Archive Pages) -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho trang Lưu trữ (Archive Pages) -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng khi xem bằng điện thoại (mobile request)

<b:if cond="data:blog.isMobile">
  <!-- hiển thị trên Mobile -->
<b:else/>
  <!-- hiển thị trên PC -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
  <!-- hiển thị trên Mobile -->
<b:else/>
  <!-- hiển thị trên PC -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho bài viết đầu tiên trên trang Index

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
  <!-- Thẻ điều kiện áp dụng cho bài viết đầu tiên trên trang Index -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
  <!-- áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
  <!-- áp dụng cho trang bài viết và trang tĩnh -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng nếu bài viết có ảnh thumbnail

<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
  <!-- áp dụng cho bài viết có ảnh thumbnail -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng khi tên tác giả bài viết là ...

<b:if cond='data:displayname == "TÊN_TÁC_GIẢ"'>
  <!-- áp dụng cho tác giả bài viết đó -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng khi bài viết có số nhận xét bằng 1 số nhất định (999 là giá trị)

<b:if cond='data:post.numComments == 999'>
  <!-- áp dụng khi bài viết đó có 999 nhận xét -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng khi bài viết cho phép đăng nhận xét

<b:if cond='data:post.allowComments'>
  <!-- áp dụng khi bài viết cho phép nhận xét mới -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng ở trang xem trước bài viết

<b:if cond='data:view.isPreview'>
  <!-- áp dụng ở trang xem trước bài viết -->
</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng đối với nhãn cuối cùng

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> 
    <!-- content -->
  </b:if>  
</b:loop> 

Thẻ điều kiện áp dụng cho một trang cụ thể

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "/2023/03/the-dieu-kien-trong-blogspot.html"'>
  <!-- chỉ áp dụng cho bài viết có URL như trên, chỉ lấy từ phần sau domain chính -->
</b:if>

Hướng dẫn sử dụng các thẻ điều kiện trong Blogspot

Tất cả các thẻ điều kiện được chia sẻ bên trên chỉ là thẻ mở, vì vậy khi sử dụng bạn phải thêm thẻ đóng vào: </b:if>, ví dụ:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <!-- Nội dung chỉ xuất hiện ở trang bài viết -->
</b:if>

Phủ định lại thẻ điều kiện trong Blogspot

Bạn xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ nhé.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <!-- nội dung chỉ xuất hiện ở trang bài viết -->
<b:else/>
  <!-- nội dung sẽ xuất hiện ở tất cả, ngoại trừ trang bài viết -->
</b:if>

hoặc

<b:if cond='data:view.isPost'>
  <!-- áp dụng cho trang bài viết -->
</b:if>
phủ định lại
<b:if cond='!data:view.isPost'>
  <!-- áp dụng cho tất cả trang, trừ trang bài viết -->
</b:if>
tương tự với các thẻ khác cũng như vậy:
<b:if cond="data:blog.isMobile">
  <!-- nội dung chỉ hiện ở Mobile -->
<b:else/>
  <!-- nội dung sẽ hiện ở PC, không hiện ở Mobile -->
</b:if>

Những lưu ý khi sử dụng thẻ điều kiện trong Blogspot

Đối với những thẻ điều kiện, khi lưu mẫu, những ký tự " trong các thẻ điều kiện sẽ tự động chuyển đổi thành &quot;, mà không cần phải lo lắng gì, vì đó là mặc định của Blogger và không phải là lỗi. Bạn có thể sử dụng đồng thời 3, 4 hoặc 5 thẻ điều kiện, tuy nhiên điều này đòi hỏi trình độ cao và có thể khó hiểu đối với các bạn mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ để giúp các bạn tìm hiểu thêm.

<b:if cond='!data:blog.pageType == "item"'>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
    <!-- trang chủ -->
  <b:else/>
    <b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
      <!-- trang nhãn -->
    <b:else/> 
      <!-- trừ trang nhãn -->
    </b:if>
  </b:if>
</b:if> 

Kết luận

Trên đây là một bài viết tổng hợp về các thẻ điều kiện trong Blogspot mới nhất mà chúng tôi đã sưu tầm được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ, hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới để chúng tôi biết. Chúc bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.

Từ khóa liên quan: thẻ điều kiện blogspot, thẻ điều kiện cho blogspot, thẻ điều kiện blogger, the dieu kien trong blogspot, the dieu kien blogspot, the dieu kien blogger

Post a Comment

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.