Đăng ký kênh Youtube

Hướng Dẫn Tạo Thẻ Meta Thân Thiện Với SEO Cho Blogger

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
Hướng dẫn tạo thẻ meta thân thiện với seo cho blogger
Hướng dẫn tạo thẻ meta thân thiện với seo cho blogger

Có thể trong số các bạn blogger vẫn còn những bạn chưa hiểu về thẻ meta này, sau đây mình sẽ giải thích một chút về các thẻ meta trong template blogger. Trong blogger, bạn có thể sử dụng các thẻ meta để tăng cường thân thiện với SEO và HTML5.


Thẻ meta là một công cụ quan trọng để tối ưu hóa trang web của bạn, đặc biệt là trên blog, để đảm bảo rằng nội dung của bạn có danh tính rõ ràng và dễ dàng được tìm thấy bởi các robot tìm kiếm như Google, Bing và các công cụ tìm kiếm khác. Khi sử dụng thẻ meta đúng cách, trang web của bạn có thể xếp hạng tốt hơn trên SERP (trang kết quả của công cụ tìm kiếm).

Các yếu tố quan trọng trong thẻ meta bao gồm:

 • Thẻ meta description: Thẻ này cung cấp mô tả về nội dung của trang web và hiển thị trên kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn và tăng cường khả năng xuất hiện của trang web trên kết quả tìm kiếm. Ví dụ:
<meta content='Nội dung mô tả trang web của bạn' name='description'/>

 • Thẻ meta keywords: Thẻ này cho phép bạn xác định các từ khóa quan trọng liên quan đến nội dung của trang web. Tuy nhiên, công cụ tìm kiếm hiện đại không còn sử dụng thẻ này để xác định vị trí của trang web. Ví dụ:

<meta content="từ khóa, liên quan, đến nội dung trang web" name="keywords"/>

 • Thẻ meta robots: Thẻ này cho phép bạn kiểm soát các công cụ tìm kiếm và trình duyệt web truy cập và chỉ định các hành động liên quan đến trang web của bạn. Ví dụ:
<meta content="index, follow" name="robots"/>

Ba thành phần thẻ meta này khi được kết hợp sẽ trông giống như sau:

<meta content='Nội dung mô tả trang web của bạn' name='description'/>
<meta content='từ khóa, liên quan, đến nội dung trang web' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>

Thẻ meta thân thiện với SEO

Ở đây Chiasevip.com sẽ chia sẻ một ví dụ về thẻ meta thân thiện với SEO mà gần đây được sử dụng trong phiên bản mới nhất. Bạn có thể đặt đoạn code dưới đây dưới thẻ mở <head> hoặc trước thẻ đóng </head>

<!-- [ Meta Tag SEO ] -->
          <include expiration='7d' path='*.css'/>
          <include expiration='7d' path='*.js'/>
          <include expiration='3d' path='*.gif'/>
          <include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
          <include expiration='3d' path='*.jpg'/>
          <include expiration='3d' path='*.png'/>
          <meta charset='utf-8'/>
          <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
          <meta content='blogger' name='generator'/>
          <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
          <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
          <link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
          <link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
          <title><data:blog.pageTitle/></title>
          <b:else/>
          <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
          <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
          </b:if></b:if>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
          <title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
          <meta content='noindex' name='robots'/>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
          <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.isMobile'>
          <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
          </b:if>
          <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
          <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
          <script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script>
          <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
          <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
          </b:if></b:if>
          <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
          <meta content='từ khóa, liên quan, đến nội dung trang web' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/> <link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/> <link expr:href='&quot;https://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'> <link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/> </b:if></b:if> <link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/> <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/> <link href='https://www.blogger.com/profile/CHIASEVIP' rel='publisher'/> <link href='https://www.blogger.com/profile/CHIASEVIP' rel='author'/>
<link href='https://www.blogger.com/profile/CHIASEVIP' rel='me'/>
<meta content='CHIASEVIP-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/> <meta content='CHIASEVIP-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/> <meta content='VietNam' name='geo.placename'/> <meta content='NAME-ADMIN' name='Author'/> <meta content='general' name='rating'/> <meta content='id' name='geo.country'/> <!-- [ Social Media Meta Tag ] --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/> <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/> <meta content='article' property='og:type'/> </b:if> <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/> <meta content='website' property='og:type'/> <b:if cond='data:blog.metaDescription'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/> <b:else/> <meta expr:content='&quot;Silakan kunjungi &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; Untuk membaca postingan menarik.&quot;' property='og:description'/> </b:if> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/> </b:if> <b:if cond='data:blog.postImageUrl'> <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/> <b:else/> <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'> <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/> <b:else/> <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-disIggRcUbQ/Y-JzQdPB-QI/AAAAAAAAADc/Bck_q9j3etskFLfwQ4iL76XdKOEMGr3ugCNcBGAsYHQ/s150/logo-chiasevip.png' property='og:image'/> </b:if> </b:if> <meta content='https://www.facebook.com/PROFIL-FACEBOOK' property='article:author'/> <meta content='https://www.facebook.com/FAN-PAGE-FACEBOOK' property='article:publisher'/> <meta content='CHIASEVIP-FACEBOOK' property='fb:app_id'/> <meta content='CHIASEVIP-FACEBOOK' property='fb:admins'/> <meta content='en_US' property='og:locale'/> <meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/> <meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/> <meta content='summary' name='twitter:card'/> <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/> <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/> <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/> <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/> <link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//adservice.google.ca' rel='dns-prefetch'/><link href='//adservice.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//cdn.jsdelivr.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.sharethis.com' rel='dns-prefetch'/>

Các thông tin trong thẻ meta

ScoreInformation
DESCRIPTION-BLOGMô tả hoặc từ khóa
USER-BLOGGERĐiền ID blog, ví dụ: https://www.blogger.com/profile/07405635929635938311
CODE-VALIDATION-GOOGLE-WEBMASTERĐiền mã xác thực của Google trong Search Console
CODE-VALIDATION-BING-WEBMASTERĐiền mã xác thực Bing Webmaster
NAME-ADMINTên tác giả
id và VietNamĐiền vào mã quốc gia của vị trí nơi blog của bạn được xuất bản
PROFIL-FACEBOOKĐiền vào liên kết hồ sơ Facebook của bạn bè của bạn
FAN-PAGE-FACEBOOKĐiền vào liên kết Facebook Fan Page
CODE-APPLICATION-FACEBOOKĐiền mã ứng dụng Facebook, bạn có thể thực hiện trên https://developers.facebook.com
CODE-ADMIN-FACEBOOKĐiền vào mã hồ sơ Facebook của bạn bè của bạn, nhận nó trên https://findmyfbid.com
USER-TWITTERĐiền tên người dùng Twitter của bạn

Điều chỉnh lại mô tả trong mẫu của bạn bằng cách đặt thẻ meta ở trên hoặc chỉ cần thay thế thẻ meta hiện tại bằng thẻ meta này. Đó là về thẻ meta thân thiện với SEO. Hy vọng hữu ích, và cảm ơn bạn.

Post a Comment

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Bạn hãy dán link ảnh vào khung bình luận và ấn xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➥ Bạn có thể Upload Ảnh bất kì để lấy link và dán vào khung bình luận và ấn xuất bản ảnh sẽ được tải lên.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.